Toplozračno ložište Smart 2LTh/2PTh

Naziv ložišta: Smart 2LTh/2PTh

Nominalna snaga: 7,5 kW

Dimenzije ložišta: 580x1340x580mm

Promjer dimovodne cijevi: 180mm

Težina ložišta: 190 kg